Blog

Կապ


March 3, 2019 0

Բիզնես


October 31, 2016 0

Անհատ


October 31, 2016 0

Պայմանագրեր

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ներբեռնել) Սույն պայմանները սահմանում են ԴԻՋԻԹԼ-ԹԵՔՆՈԼՈՋԻ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ «Կատարող») կողմից էլեկտրոնային հաղորդակցության (հեռահաղոր­դակցության) ծառայությունների մատուցման ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները: Սույն պայմանները հանդիսանում են հրապարակային առաջարկ (օֆերտա), որն ընդունելու (ակցեպտավորելու) պահից հանդիսանում է Կատարողի և Պատվիրատուի (երկուսը միասին համատեղ հիշատակման դեպքում այսուհետ կանվանվեն` Կողմեր) միջև կնքված` Կողմերի համար պարտադիր ուժ ունեցող` միանալու…
Read more


October 31, 2016 0

Մեր մասին


September 27, 2016 0